Priser


Vi har forskellige takstniveauer for at kunne tilgodese de børn, der har brug for væsentlig støtte indenfor vores normering. Vi tilstræber at differentiere den støtte børnene får, således at de alle sammen får en weekend, hvor de fornemmer at kunne honorere de krav og forventninger, vi stiller til dem.


Den laveste takst, som kræver en høj grad af selvhjulpenhed generelt er på kr. 7.200,-. Næste trin af støtte, hvor der er udtalt behov for støtte og praktisk hjælp er på kr. 8.500,-. Slutteligt har vi mulighed for at forhandle en særlig pris ift. en given opgave.Vi tager kilometertakst for at afhente børnene fredag og for hjemtransport søndag. Hvis der er børn, der kan transporteres sammen, betales kun for den ene.


Vores priser kan også ses på Tilbudsportalen her.