Hvem er vi

Weekendfritten drives af Stenbæk, Bang & Willumsen. Privatpraktiserende pædagoger ApS. Vi er et tæt sammentømret team, som har arbejdet sammen gennem længere tid og derigennem oparbejdet en solid erfaring med børn, der falder inden for vores målgruppe. Vi bringer meget forskellige baggrunde og kompetencer ind i  samarbejdet og ser forskelligheden som en styrke i processen med at skabe et bredt handlings- og beslutningsgrundlag.

Leder

Berit Stenbæk - cand.pæd. i generel

pædagogik med speciale i weekendaflastning. Tidligere privat aflastningsfamilie. Desuden kontoruddannet og har en kort videregående IT-uddannelse.


Mail: berit@privatpraktiserende.dk

Telefon: 2513 2001

Leder

Bent Bang - uddannet lærer med stor erfaring inden for specialundervisning. Har gennem mange år arbejdet på specialskole og aflastningssted.

Diverse kurser i relation til målgruppen.


Mail: bent@privatpraktiserende.dk

Telefon: 2564 2001

Leder

Maria Willumsen - uddannet pædagog med mange års erfaring med målgruppen. Tidligere afdelingsleder og mange kurser i relation til målgruppen.


Mail: maria@privatpraktiserende.dk

Telefon: 2554 2001

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk