Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 medlemmer med faglige kompetencer i forhold til Weekendfrittens målgruppe og/eller drift. Bestyrelsen bistår med pædagogfaglig, ledelsesmæssig og økonomisk viden og sparring og tager væsentlige beslutninger i relation til Weekendfrittens drift og udvikling. Bestyrelsen afholder møder minimum 4 gange årligt.

Bestyrelsesformand

Mikael Rasmussen - afdelingsleder, specialskole.


Uddannet lærer i 1984. Har kontinuerligt siden 1987 arbejdet med specialområdet i folkeskole-regi på forskellig vis. 1991-2001 naturvejleder bl.a. med specialpædagogiske ad hoc-opgaver i vinterhalvåret. Fra 1987-2009 bijob med diverse konsulent- og udviklingsfunktioner inden for social-, frivillig-, kultur- og skoleområdet. 2001-2009 forstander på Brøndby Kommunes observationsskole Søvang. 2009-2011 viceskoleleder på Børnehøjskolen "De Aktive Drenge". Siden 2011 afdelingsleder i Centerklasserækken på SUNDskolen.


Desuden bestyrelseserfaring med kreds-bestyrelsesarbejde i DLF, formand for skolebestyrelse på folkeskole gennem 3 år, bestyrelsesmedlem på opholdsstedet ”Adriansminde” på Falster siden 200


Bestyrelsesmedlem

Jesper Rosenløv - lektor


Uddannet historiker (cand. mag. og ph.d.) ved Københavns Universitet. Har igennem mange år undervist på forskellige niveauer inden for både videregående uddannelser og voksen- og ungdomsuddannelser. I forbindelse med sidstnævnte har jeg arbejdet med inklusion i relation til unge inden for autismespektret.Bestyrelsesmedlem

Mads Møller


Uddannet pædagog, lærer og Master i ledelse.


Det specialiseret område indenfor pædagogik og læring, har været fokus gennem hele mit arbejdsliv. Meget af mit profesionelle arbejde har været centreret omkring behandlingsarbejde på døgninstitutioner, men har også arbejdet mange år med inklusion i folkeskolen. Pt. Leder af specialområdet i Næstved Kommune med ansvar for visitering, økonomi og personale på specialområdet.

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk