Velkommen

Velkommen til

Weekendfritten

Weekendfritten er et privat weekendaflastningstilbud med særlig vægt på ro og nærvær. Vi har til huse i hjertet af Slagelse i et dejligt, velindrettet hus på 180 kvm. i et plan. Under fanerne ovenfor finder du yderligere oplysninger om Weekendfritten. Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak eller en rundvisning.


Vi har en bredt sammensat målgruppe og modtager børn og unge af begge køn i aldersgruppen 3 - 17 år med forskellige sociale og følelsesmæssige problematikker, der f.eks. kan være forårsaget af diagnoser inden for Autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Børnenes problemstillinger kan også være forårsaget af særlige familiemæssige situationer m.v. Det tilstræbes, at børnegruppen ikke bliver domineret af den ene eller den anden problemstilling.


Vores arbejde vil blandt andet bestå i at støtte børnenes udvikling af sociale færdigheder herunder evne til at indgå venskaber og deltage i fællesskaber.

 






Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk