Værdigrundlag

Weekendfrittens værdier bygger på et menneskesyn, hvor hvert barn ses som et individ med særlige ressourcer, det bør anerkendes for. Alle børn har krav på, at den voksne lytter til det og er nysgerring på, hvordan barnet forstår sig selv og sin omverden.

  • Indflydelse og medbestemmelse

Inddragelsesprocesserne er altid tilrettelagt ud fra de forudsætninger, som deltageren har.


  • Respekt og forståelse

Vi tolker deltagerne positivt for at opnå forståelse.


  • Positiv udvikling

Vores deltagere støttes i udviklingen af en positiv selvfølelse.


  • Ressourceorientering

Vi har fokus på den individuelle deltagers ressourcer og muligheder.


  • God normering

Giver os mulighed for forebyggende arbejde med gruppens samspil. Relationsarbejdet hviler på den adgang deltageren har til nærværende voksne.


  • Faglig stolthed og udvikling

Vi er fagligt velfunderede og interesserede i løbende at specialisere os yderligere i forhold til de faglige udfordringer, der måtte opstå.

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk