Faglig målsætning

Vores omdrejningspunkt er socialpædagogisk arbejde og vejledning, og vores faglige målsætninger centrerer sig derfor om at sikre, at deltagerne:

  • kan holde fri i kendte og trygge rammer.
  • får mulighed for at være i positive samspil med andre børn, unge og voksne.
  • får tilbud om aktiviteter og oplevelser, som vedkommende finder glæde ved.
  • får mulighed for at øve sig i praktiske færdigheder af forskellig art, som er naturligt forekommende i weekendsammenhæng.
  • får mulighed for at øve sociale færdigheder i et trygt miljø, hvor der er kendte voksne at evaluere sammen med og som kan guide og vejlede.


Målsætninger inden for denne ramme fastsættes for den enkelte deltager i samarbejde med nøglepersoner omkring individet. Deltageren inddrages naturligvis i videst muligt omfang. Vi dokumenterer deltagernes udvikling over tid i forhold til de udviklede pædagogiske målsætninger for den enkelte. Vi nedskalerer myndighedshandleplanen i forhold til den tid deltageren er til stede på Weekendfritten og tilpasser vores udviklingsmål til den enkelte deltagers kompetencer og udfordringer. Det giver os mulighed for at udøve pædagogisk virksomhed i forhold til at give de enkelte deltagere mulighed for at øve sig i færdigheder, der er passende for den enkeltes udviklingsniveau. De individuelle udviklingsmål evalueres løbende sammen med barn og sagsbehandler


Vi ønsker at tilbyde et frirum for det enkelte barn, og de planlagte aktiviteter vil altid være fleksible i forhold til den samlede børnegruppes aktuelle dagsform.
Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk