Forældre

På Weekendfritten tager vi hånd om dit barn på en måde, der sikrer, at det føler sig velkommen og forstået på sine særlige behov. Vores vigtigste succes-kriterium er glade og trygge børn og unge, der har lyst til at komme igen. For at sikre at weekendopholdet bliver en succes, er der flere ting, der skal være opfyldt. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi vægter under dit barns weekendophold hos os, og hvad der skal til for at sikre, at opholdet bliver vellykket.

Praktisk info

Vi holder åbent alle weekends. I lige uger har vi 10 børn og i ulige uger har vi 5-6 børn. Vi henter dit barn på skole/SFO fra kl. 15.00 fredag. Hjemkørsel påbegyndes kl. 13 søndag.


Såvel håndkøbs- som lægeordineret medicin skal medbringes i doseringsæsker med tydelig angivelse af navn og cpr.nr. Der udfyldes en medicinliste med barnets navn, navn på medicin, form, styrke, dosis og tidspunkt for indtagelse af medicinen inden opstart. Medicinen opbevares af personalet efter gældende regler. 


Personlige toiletsager m.v. skal medbringes af barnet. Der vil være mulighed for, at toilet-sagerne kan opbevares i Weekendfritten fra gang til gang.


Legetøj, mobiltelefoner, tablets m.v. må gerne medbringes på eget ansvar. Mobiltelefoner opbevares hos personalet om natten.


Barnet skal have tøj og sko, der passer til årstiden, med til hele weekenden.


Vi henter og bringer dit barn. Transporten sker i private biler, og du vil derfor blive bedt om at give tilladelse hertil. Du kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage ved henvendelse til personalet.


Dit barn er - som i skolen - ikke dækket af en ulykkesforsikring under ophold hos os. Det er derfor vigtigt, at du selv sørger for at tegne en ulykkesforsikring for dit barn.Aktiviteter

Weekendfritten er et fristed for dit  barn, hvor vi stiller små krav, der er tilpasset hver enkelt barn for at sikre flest mulige succesoplevelser.


Vi vil være et sted, hvor dit barn slapper af og hygger sig. Nogle gange tager vi på ture, hvor vi er afsted i længere tid. Andre gange bliver vi i huset og hygger os i fællesrummet eller på værelserne. Vi lægger vægt på, at børnene gennem aktiviteter og samvær får mulighed for at opbygge venskaber.


Eksempler på aktiviteter kan være:

  • svømmehallen
  • Legejunglen
  • strand, skov
  • Tivoli
  • biograf
  • ture i nærområdet
  • spil, lege, læsning og hygge i huset
  • indkøb og madlavning
  • lektielæsning

Afbud

Af hensyn til planlægning af transport og aktiviteter skal afbud til en weekend ske så tidligt som muligt og senest onsdag før weekenden.Samarbejde

Vi vægter samarbejdet med dig/jer meget højt. Det er vigtigt, at vi taler sammen, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller blot har brug for en snak. Vi vil også kontakte hjemmet med informationer om løst og fast i relation til dit barn. Vi lægger stor vægt på, at eventuelle tvivlsspørgsmål afklares så hurtigt som muligt.


Bevilling

Det er dit barns sagsbehandler, der skal bevilge weekendophold på Weekendfritten, og du skal derfor kontakt ham/hende for at blive visiteret hertil. Du er velkommen til at kontakte os for en snak eller en rundvisning, inden du kontakter sagsbehandleren.


Bevillingen gælder som regel for 1 år ad gangen. Du skal ikke foretage dig noget i forhold til forlængelse/revurdering af bevillingen. Der er ikke egenbetaling i forbindelse med ophold på Weekendfritten.

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk