Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 medlemmer med faglige kompetencer i forhold til Weekendfrittens målgruppe. Bestyrelsen bistår med pædagogfaglig, ledelsmæssig og økonomisk viden og sparring og tager væsentligte beslutninger i relation til Weekendfrittens drift og udvikling. Bestyrelsen afholder møder minimum 4 gange årligt.

Bestyrelsesformand

Jeanne H. Erichsen - pensioneret specialskoleleder.

 

Uddannet lærer i 1975. Har arbejdet i folkeskolen i 12 år, senere heldagskole og dagbehandling i næsten 25 år. De sidste ca. 15 år i ledelsesfunktioner.

 

Terapeutfunktioner i ca. 8 år.

Videreuddannelse som speciallærer i 1994 og familieterapeut i 1999.

 

Mit udgangspunkt for mit arbejde med børn og familier i alle tre funktioner har været:

Nærvær, troværdighed og humor. Faglig viden er ikke altid nok. I en institution, der skal kunne rumme og også gerne udvikle, er det vigtigt, at rammer er forståelige og accepterede først og fremmest af alle medarbejdere. Børnene er der jo for at lære rammerne at kende og føle sig trygge og vil som regel forsøge også at bryde dem. Når børnene har følt sig trygge i længere tid, får de en mulighed for at udvikle sig.

 

Bestyrelsesmedlem

Mikael Rasmussen - afdelingsleder, specialskole.

 

Uddannet lærer i 1984. Har kontinuerligt siden 1987 arbejdet med specialområdet i folkeskole-regi på forskellig vis. 1991-2001 naturvejleder bl.a. med specialpædagogiske ad hoc-opgaver i vinterhalvåret. Fra 1987-2009 bijob med diverse konsulent- og udviklingsfunktioner inden for social-, frivillig-, kultur- og skoleområdet. 2001-2009 forstander på Brøndby Kommunes observationsskole Søvang. 2009-2011 viceskoleleder på Børnehøjskolen "De Aktive Drenge". Siden 2011 afdelingsleder i Centerklasserækken på SUNDskolen..

 

Desuden bestyrelseserfaring med kreds-bestyrelsesarbejde i DLF, formand for skolebestyrelse på folkeskole gennem 3 år, bestyrelsesmedlem på opholdsstedet ”Adriansminde” på Falster siden 2001

Bestyrelsesmedlem

Lars Ladefoged - afdelingsleder, specialinstitution. Ph.d. stipendiat.

 

Fra 2016 Ph.d.-stipendiat – udsatte børn og unges læringsudbytte i folkeskolen.

 

Cand.pæd.pæd. med speciale i børn anbragt uden for hjemmet.

 

Tilknyttet Slagelse børn- og ungecenter 2000-2007. Fra 2007 professionel plejefamilie.

 

Fra 2013 deltager i forskningsprojekter om udsatte børn og unge, Aarhus universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

 

Aktuelt afdelingsleder på Kysten, institution for domfældte udviklingshæmmede.

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, Tlf: 93 85 42 00, mail@weekendfritten.dk