Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 medlemmer med faglige kompetencer i forhold til Weekendfrittens målgruppe. Bestyrelsen bistår med pædagogfaglig, ledelsesmæssig og økonomisk viden og sparring og tager væsentlige beslutninger i relation til Weekendfrittens drift og udvikling. Bestyrelsen afholder møder minimum 4 gange årligt.

Bestyrelsesformand

Mikael Rasmussen - afdelingsleder, specialskole.

 

Uddannet lærer i 1984. Har kontinuerligt siden 1987 arbejdet med specialområdet i folkeskole-regi på forskellig vis. 1991-2001 naturvejleder bl.a. med specialpædagogiske ad hoc-opgaver i vinterhalvåret. Fra 1987-2009 bijob med diverse konsulent- og udviklingsfunktioner inden for social-, frivillig-, kultur- og skoleområdet. 2001-2009 forstander på Brøndby Kommunes observationsskole Søvang. 2009-2011 viceskoleleder på Børnehøjskolen "De Aktive Drenge". Siden 2011 afdelingsleder i Centerklasserækken på SUNDskolen.

 

Desuden bestyrelseserfaring med kreds-bestyrelsesarbejde i DLF, formand for skolebestyrelse på folkeskole gennem 3 år, bestyrelsesmedlem på opholdsstedet ”Adriansminde” på Falster siden 200

 

Bestyrelsesmedlem

Niels Chr. Nielsen, selvstændig. Tidligere byrådsmedlem.

 

Jeg har altid haft en interesse for børn og deres familiernes vilkår.

Dette har jeg bl.a. haft fokus på i mine tre perioder i Byrådet i Korsør og Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune var jeg i første periode udvalgsformand for området, der også dækkede det specielle børneområde.

Mit motto er, at alle børn og unge her ret til et godt liv og en uddannelse.

Men ellers er jeg maskinmester og har vært ansat i Forsvaret / Søværnet i lidt over 40 år og har her haft kontakt til mange unge mennesker og spændende kollegaer.

 

PT er jeg involveret i et EU - projekt i Slagelse Kommune, KOMM UDD, hvor 300 unge i et projektforløb over 3 år skal have et ekstra boost ift. at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Her er min opgave / bidrag at fortælle dem om privat økonomi og det der binder sig til dette. Meget spændende og udviklende også for mig.

Så specifikke faglige kompetencer til Jeres område har jeg ikke papirer på, men jeg har en god portion sund livserfaring og er far til tre piger og i tilgift en papsøn.

 

Bestyrelsesmedlem

pt. vakant

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, Tlf: 93 85 42 00, mail@weekendfritten.dk