Faglig målsætning

Vi ønsker at dokumentere barnets udvikling over tid og udarbejder udviklingsmål, der passer til barnets kompetencer og udfordringer. Det giver barnet mulighed for at øve sig i færdigheder, der er passende for barnets udviklingsniveau. De individuelle udviklingsmål evalueres løbende sammen med barn og sagsbehandler.

 

Vores omdrejningspunkt er socialpædagogisk arbejde og vejledning, og vores faglige målsætninger centrerer sig derfor om at sikre, at barnet

  • kan holde fri i kendte og trygge rammer.
  • får mulighed for at være i positive samspil med andre børn og voksne.
  • får tilbud om aktiviteter og oplevelser, som barnet finder glæde ved.
  • får mulighed for at øve sig i praktiske færdigheder af forskellig art, som er naturligt forekommende i weekendsammenhæng.
  • får mulighed for at øve sociale færdigheder i et trygt miljø, hvor der er kendte voksne at evaluere sammen med og som kan guide og vejlede.

 

Målsætninger inden for denne ramme fastsættes for det enkelte barn i samarbejde med nøglepersoner omkring barnet. Barnet inddrages naturligvis i videst muligt omfang.

 

Vi ønsker at tilbyde et frirum for det enkelte barn, og de planlagte aktiviteter vil altid være fleksible i forhold til den samlede børnegruppes aktuelle dagsform.

 

 

 

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, Tlf: 93 85 42 00, mail@weekendfritten.dk